Medio januari 2011 bracht de heer Vreeman zijn advies uit over de mogelijkheden om de impasse op de postmarkt op te lossen. De postmarkt dreigt vast te lopen nu de nieuwe postbedrijven, als gevolg van de prijsoorlog, onvoldoende ingroei van overeenkomsten van opdracht (OVO) naar arbeidsovereenkomsten hebben gerealiseerd. Als het de nieuwe postbedrijven niet lukt om nieuwe afspraken met de bonden te maken over deze ingroei, dreigt een AMvB van kracht te worden die postbedrijven verplicht om alleen nog maar arbeidsovereenkomsten te werken. Een dergelijke eis zou betekenen dat de nieuwe postbedrijven failliet gaan en dat de postmarkt terug bij af is: een monopolie voor TNT Post.

Om de impasse te doorbreken heeft Vreeman geadviseerd een arbeidsovereenkomstenfonds in te stellen. In het advies wordt niet aangeven waar het geld voor deze reserveringen vandaan moet komen. Veerman verwacht up front funding vanuit de bedrijven zelf. Maar als de bedrijven de snelle overgang naar arbeidsovereenkomsten niet kunnen betalen, hoe kunnen ze dan wel vooraf vergelijkbare bedragen in het fonds storten? Op welke wijze kan het door Ruud Vreeman geadviseerde arbeidsovereenkomstenfonds functioneel worden opgezet?

Het rapport dat op deze pagina kan worden gedownload geeft een uitwerking van het arbeidsovereenkomstenfonds rekening houdende met de eisen die de vakbonden hebben gesteld alsmede met de relevante wet- en regelgeving.

Het arbeidsovereenkomstenfonds conform het advies Vreeman stuit onder meer op mededingingsrechtelijke bezwaren. Een oplossing die mededingingsrechtelijk geoorloofd is en aan de voorwaarden van de vakbonden voldoet, is de introductie van een marktbrede heffing (accijns) door de overheid op partijenpost.