In opdracht van Dienst werk en Inkomen (DWI) Amsterdam heeft SEO Economisch Onderzoek een onderzoek uitgevoerd om te laten zien hoe de in- en uitstroom van de bijstand in Amsterdam zich heeft ontwikkeld in de periode 2001-2007. Daarnaast laat dit onderzoek zien in hoeverre de re-integratietrajecten voor deze periode hebben bijgedragen aan de arbeidsinschakeling van bijstandsgerechtigden. Dit onderzoek vormt een vervolg op eerder onderzoek naar in- en uitstroom en de effectiviteit van trajecten in de periode 2001-2004.

Trajecten die in de periode 2001-2007 zijn ingezet verhogen de baankans twee jaar na instroom van 26,5% (zonder traject) tot 33,3% (met traject). Dit is een absolute verhoging met 6,8%-punt. Dit betekent een relatieve verhoging van de baankans met 26%. Deze effectiviteit is fors hoger dan de 4,2%-punt die we in het jaar 2006 (over de periode 2001-2004) hebben gemeten. Door verandering van keuzes en definities zijn de cijfers niet helemaal te vergelijken. Doorvoering van dezelfde definitiewijzigingen op landelijk niveau had echter een neerwaartse invloed op de gemeten effectiviteit, zodat we kunnen aannemen dat er sprake is van een toename van de effectiviteit van re-integratie in de afgelopen jaren.

Beroepsscholing en coaching verhogen de kans op werk het meest: van 27 naar 36%, een verhoging van de kans op werk met 9%-punt. Praktische activiteiten verhogen de kans op werk met 6%-punt en verkennen mogelijkheden 2%-punt. Flankerende voorzieningen, startersbegeleiding en trainingen hebben gemiddeld geen statistisch significant effect op de baankans.