Per 1 april 2009 wordt de Nederlandse geadresseerde postmarkt vrijgegeven. Aan deze volledige liberalisering is de voorwaarde gekoppeld dat er sprake is van sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden voor bezorgers bij de nieuwe postbedrijven. De sociale partners, vakbonden en werkgevers (nieuwe postbedrijven), hebben daartoe afspraken gemaakt over de overgang van postverspreiders die werken op basis van overeenkomst van opdracht (OVO) naar arbeidsovereenkomsten op grond van een CAO. Afgesproken is dat minimaal 80% van de postverspreiders uiterlijk 3½ jaar na inwerkingtreding van de Postwet (waarin de liberalisering is geregeld) werkzaam zal zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De afspraken over de snelheid van de stapsgewijze overgang naar arbeidsovereenkomsten worden gemaakt op basis van een ingroeimodel. Dit rapport geeft een toelichting op het ingroeimodel dat door Barbara Baarsma, Sweder van Wijnbergen (UvA) en Jarst Weda is opgesteld.