Hoe komt een paprika in de supermarkt terecht? En waar wordt de consumenteneuro aan besteed? Welke ondernemingen zijn betrokken bij verse groenten en fruit? De prijzen in de agrofoodsector zijn de laatste tijd vaak onderdeel van maatschappelijk debat: de producent zou te weinig krijgen, en de consument zou juist te veel betalen. Daarom onderzocht SEO Economisch Onderzoek de bedrijfskolom van verse groenten en fruit en de rol van de groothandel.

Het importeren en exporteren van groenten en fruit is steeds belangrijker geworden voor de Nederlandse voedingstuinbouwsector. Afnemers kunnen kiezen uit producten uit verschillende landen, afhankelijk van het seizoen. Leveranciers exporteren een groot deel van de oogst.

Dit rapport kijkt naar de opbouw van de consumentenprijs en concludeert dat de supermarkt een groter deel van de consumentenprijs verklaart dan de groothandel. Assortimentbreed is de brutomarge (de som van kosten en bedrijfsresultaat) van de supermarkt twee tot bijna drie keer groter dan de brutomarge van de groothandel.

Op basis van openbare gegevens is ook de prijsopbouw van de rode paprika onderzocht: de brutomarge van de supermarkt is minstens vier keer hoger dan de brutomarge van de groothandel. Volgens schattingen kan de brutomarge van de supermarkt op de rode paprika oplopen tot 63% van de consumenteneuro, de rest komt terecht bij groothandel (7%), teler (24%) en B.T.W. (6%). Het rapport is hieronder te downloaden.