Resultaten
33,7 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2020 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 66,3 procent in de marktsector. Binnen de overheidssector is 96,3 procent van de verloonde uren voor rekening van grote inlenende werkgevers en bij de marktsector bedraagt dit 71,3 procent. De resultaten zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van door SW-bedrijven en uitzendbureaus uitgeleende personen met een arbeidsbeperking in december 2020.

Het onderzoek
Het kabinet en de sociale partners hebben afspraken gemaakt om extra banen binnen de overheid en de markt te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Banen van gedetacheerde en uitgeleende personen met een arbeidsbeperking tellen niet bij uitzendbureaus en SW-bedrijven mee, maar bij de inlenende werkgever (de werkgever waar ze feitelijk werken). De inlenende werkgever is bij het UWV echter niet bekend. SEO heeft berekend hoeveel welk deel van de gedetacheerde en uitgeleende personen met een arbeidsbeperking feitelijk werken bij de overheid en welk deel in de marktsector.

Gebruikte methode
Enquête onder uitzendbureaus en SW-bedrijven. De verkregen informatie is daarna gekoppeld aan gegevens van het CBS en het UWV. Met behulp van de zo verkregen dataset is het totaal aantal verloonde uren per sector van de werkgever waar de personen feitelijk werkzaam zijn bepaald.