Gemeenten ontvangen van het Rijk een budget om mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, het zogeheten participatiebudget. Met de Participatiewet beoogt het kabinet de kansen van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt te vergroten. Vanwege het beperken van de toegang tot de Wajong tot mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en het beĆ«indigen van de instroom in de Wsw wordt de groep mensen die aangewezen is op re-integratieondersteuning door gemeenten groter en anders van samenstelling. Het huidige model om de re-integratiemiddelen over gemeenten te verdelen voldoet daardoor niet meer. In dit onderzoek is een verdeelmodel ontwikkeld waarmee het ‘nieuwe’ participatiebudget over gemeenten verdeeld kan worden.