Er moet een werkwijzer komen voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van energiebeleid. Belangrijke aspecten zijn het aanpassingsvermogen van energiemarkten, de flexibiliteit van de energievoorziening, kosten van stroomuitval en betaalbaarheid van energie.

In 2013 is de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) vastgesteld door het kabinet. Hierna volgden werkwijzers voor het sociale domein, milieu en natuur. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft SEO en de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd om na te gaan of een werkwijzer voor MKBA van energiebeleid nuttig is, en welke onderwerpen daarin moeten worden behandeld.

De kosten en baten van energiebeleid worden beschreven aan de hand van doelen van het beleid: voorzieningsZekerheid, leveringsZekerheid, vermindering van milieueffecten en betaalbaarheid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan effecten van beleid op de flexibiliteit van de energievoorziening. Bij elk onderdeel wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe een MKBA-werkwijzer daar aandacht aan kan besteden.