SEO Economisch Onderzoek en Bureau Buitenhek hebben respectievelijk eind 2017 en begin 2018 onderzoek uitgevoerd naar het effect van de verandering van de beroepskracht-kindratio (BKR) voor baby’s. In opdracht van het ministerie van SZW is uitgezocht wat het verschil in uitkomsten van de twee onderzoeken verklaart.

Per 1 januari 2019 is de BKR voor baby’s veranderd van één beroepskracht per drie baby’s naar één beroepskracht per vier baby’s. Uit onderzoek van SEO blijkt dat de invoering van de nieuwe BKR per 1 januari 2019 naar verwachting leidt tot een gemiddelde kostenstijging van 4,7 procent (excl. peuterspeelzalen). Uit het onderzoek van Buitenhek komt een grotere kostenstijging: 7,3 procent.

De belangrijkste verklaring voor het verschil is dat het aandeel baby’s in het databestand van Buitenhek groter is dan in het databestand van SEO. In het totale databestand van SEO is het aandeel baby’s (uitgevraagd in november 2017) 15,5 procent van het totaal aantal kinderen in de kinderopvang (exclusief peuterspeelzalen). In het databestand van Buitenhek is dit meer dan 16,5 procent (uitgevraagd in april 2018).

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het landelijk gemiddelde aandeel baby’s in november 2017 14,9 procent was en in april 2018 15,4 procent. Het gemiddelde over de periode mei 2017 tot en met april 2017 was 15,0 procent (exclusief peuterspeelzalen). Op basis van de CBS cijfers concludeert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het SEO-onderzoek een representatief beeld geeft van het aantal baby’s. De verwachte kostenstijging als gevolg van de BKR-aanscherping op basis van de CBS-cijfers is gemiddeld 4,5 procent. Dit is in lijn met de geschatte kostenstijging uit het SEO onderzoek.