De verandering van de beroepskracht-kindratio voor baby’s leidt naar verwachting tot een kostenstijging van 4,6 procent voor de dagopvang. Voor de dagopvang exclusief geharmoniseerde peuterspeelzalen gaat het om een kostenstijging van 4,7 procent.

Per 1 januari 2019 zal de beroepskracht-kindratio (BKR) voor de opvang van baby’s in de dagopvang veranderen van één beroepskracht op vier baby’s naar één beroepskracht op drie baby’s. Dit brengt naar verwachting extra kosten met zich mee voor kinderopvangorganisaties. De vraag aan SEO Economisch Onderzoek was te berekenen hoe hoog de verwachte kostenstijging is.

De verwachte kostprijsstijging is berekend op basis van de enquête en een door SEO ontwikkeld kostprijsmodel. Het model berekent hoeveel beroepskrachten er nodig zijn bij een gegeven aantal kinderen van verschillende leeftijden en gegeven de beroepskracht-kindratio’s in de oude en de nieuwe situatie.

Om de kostenstijging door de nieuwe baby-norm te berekenen is eerst de optimale groepssamenstelling berekend gegeven de huidige BKR. Vervolgens is de optimale groepssamenstelling berekend op basis van de nieuwe BKR. Het verschil in kosten tussen deze twee situaties is toe te rekenen aan de verandering van de BKR.