OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) bestaat 25 jaar. Naar aanleiding van dit 25-jarig bestaan is het rapport ‘Voor wie niet groot is… Een verkenning naar innovatiekracht in het MKB-metaal’ geschreven. Dit rapport biedt een verkenning naar kennis en innovatie in het MKB-metaal, en de condities waaronder ze plaatshebben.