Een belangrijk deel van de economische groei van de afgelopen decennia is bereikt door slimmer te produceren: door met dezelfde hoeveelheid arbeid en kapitaal meer toegevoegde waarde te creëren. Soms betekent slimmer produceren het optimaliseren door kleine aanpassingen in het product, het productieproces, de financieringsstructuur of het personeelsbeleid. Soms is de verandering substantiëler, bijvoorbeeld met de introductie van een geheel nieuw product of een vernieuwd procédé. Dergelijke veranderingen komen meer in aanmerking voor het felbegeerde predikaat ‘innovatie’. Het belang van optimalisatie en innovatie voor de Nederlandse welvaartsontwikkeling zal de komende jaren aan belang toenemen doordat de inzet van arbeid naar verwachting maar beperkt kan groeien door de aanstaande vergrijzing. Deze paper gaat in op innovatie in de industrie en richt zich daarbij op procesinnovaties. De onderzoeksvraag luidt: Wat is de rol van procesinnovatie in de maakindustrie, en hoe kan deze worden gestimuleerd?