De strategische agenda voor het hoger onderwijs beoogt de deelname van werkenden aan het hoger onderwijs te versterken. Dit onderzoek analyseert de effecten van een concrete maatregel om dit doel te bereiken: vraaggestuurde financiering via een voucher.

Als voor het postinitieel onderwijs financiering niet langer via het aanbod maar via de vraag verloopt, kan de deelname aan scholing in het hoger beroepsonderwijs met circa 9 tot maximaal 17 duizend personen stijgen, 6% tot 11% van het totaal aantal scholingsdeelnemers in dit marktsegment. In een eerder onderzoek is door SEO Economisch Onderzoek berekend dat privatisering van deeltijd hbo een besparing oplevert van minimaal €214 tot maximaal €321 miljoen. Bij een voucherbedrag van € 1.000 per deelnemer realiseert de overheid een netto besparing van €45 miljoen tot maximaal € 160 miljoen, omdat de kosten van de voucher lager zijn dan de opbrengst van de privatisering.

Een voucher voor het hele hoger onderwijs, dus inclusief wetenschappelijk onderwijs, kent hogere kosten en een hogere extra deelname aan scholing van 12 tot 24 duizend deelnemers. Bij een voucherwaarde van €1000 kan deze vorm van vraagfinanciering voor het hoger onderwijs budgetneutraal worden ingevoerd in combinatie met privatisering van deeltijd hbo.