Eind oktober 2012 start de veiling van frequenties voor mobiele communicatie (multibandveiling). Onder het te verdelen spectrum bevinden zich de huidige vergunningen in de 900 MHz en 1800 MHz band. Deze vergunningen lopen af op 25 februari 2013. De mobile network operators hebben tijd nodig om de transitie te kunnen maken naar de nieuwe vergunningen zonder dat de huidige dienstverlening wordt verstoord. Om hierin te voorzien, heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie besloten dat de huidige 900 MHz- en 1800 MHz-vergunningen op aanvraag kunnen worden verlengd.

Op grond van het geldende reguleringskader is de vergunninghouder bij verlenging van een vergunning een vergoeding aan de Staat verschuldigd. In dit rapport wordt de waarde die de verlenging van de vergunningen vertegenwoordigt en de wijze waarop deze binnen de beleidsmatige en procedurele randvoorwaarden kan worden bepaald onderzocht. Er wordt bekeken hoe de verlengingsprijs voor de huidige vergunningen voor mobiele communicatie moet worden vormgegeven. De ontwikkelde methodiek zal als basis dienen voor de ministeriƫle regeling waarin het eenmalig bedrag wordt geregeld.