Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de CPB studie ‘Kerngetallen KBA ONL’. In dit rapport worden waarderingen berekend voor de veranderingen in geluidhinder door vliegtuigen rond Schiphol in verschillende projectalternatieven en een nulalternatief. Het nulalternatief is het 5P banenstelsel. De projectalternatieven bestaan uit combinaties van twee varianten van een 6-banenstelsel (6P: extra noord-west baan, en 6PK: extra oost-west baan) en verschillende omgevingscenario’s (DE, EC, GC). Dit wordt gedaan voor drie momenten in de toekomst: 2010, 2020 en 2030.

Bij het bepalen van de hoogte van de geldelijke compensatie wordt ervan uitgegaan dat de omwonenden hun situatie evalueren volgens een nutsfunctie, waarin zowel inkomen als geluidhinder voorkomen. Het nut wordt groter bij meer inkomen en minder bij meer geluidhinder. Geluidhinder kan dan geheel of gedeeltelijk worden ‘afgekocht’ door FinanciĆ«le compensatie. Dit leidt tot een prijskaartje per marginale eenheid van geluidhinder (gemeten in Kosten-eenheden: Ke).