Sinds enkele jaren wordt door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een daling waargenomen van de inningpercentages van de transacties (‘Trias’) en geldboetevonnissen (‘Strabis’). Tegelijkertijd is het inningpercentage van sancties in het kader van WAHV-beschikkingen voor verkeersboetes (‘WAHV’) over dezelfde periode constant is gebleven. Het vermoeden is dat de daling bij Trias en Strabis het gevolg is van diverse maatschappelijke factoren, zoals economische -en demografische ontwikkelingen, (justitieel)-beleid en verschuivingen in profielkenmerken van gesanctioneerden.

SEO Economisch Onderzoek heeft daarom de instroom van zaken, aangemeld bij het CJIB tussen 1 januari 1999 en 30 oktober 2004, aan een econometrische analyse onderworpen. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat een veranderde samenstelling in strafbare feiten die door middel van een transactievoorstel of een geldboetevonnis worden gehandhaafd verreweg de belangrijkste verklaring is voor veranderingen in inningpercentages van Trias- en Strabis-zaken.