Wat speelt er onder makers en uitvoerend kunstenaars? Voor het eerst zijn de opvattingen en ervaringen van individuele makers en uitvoerend kunstenaars ten opzichte van het beheer, de mogelijkheden en belemmeringen van auteursrecht in een digitale omgeving onderzocht. Daaruit blijkt dat de meesten van hen onverkort waarde hechten aan het auteursrecht, de traditionele exploitatiestructuren en de collectieve beheersorganisaties.

In de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire werkgroep auteursrechten onder voorzitterschap van Tweede-Kamerlid Gerkens, heeft het kabinet in 2009 aangekondigd onderzoek te gaan verrichten onder individuele makers en uitvoerend kunstenaars om beter zicht te krijgen op hun positie en belangen. Dit heeft geresulteerd in het voorliggende rapport waarin de volgende vragen centraal staan:

  • Wat zijn de meningen van individuele makers en uitvoerend kunstenaars over de digitale ontwikkelingen, mede in relatie tot bestaande vormen van distributie en de rol van het auteursrecht daarin?