De verdeling van taken bij de aanleg, het beheer en de exploitatie van weginfrastructuur staat op dit moment ter discussie. Er wordt gepleit voor een verschuiving van taken van de overheid naar private partijen. Om te kunnen beoordelen of een dergelijke verschuiving inderdaad gewenst is, is het noodzakelijk om de publieke belangen bij weginfrastructuur te definiƫren. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft SEO gevraagd vanuit economisch perspectief te onderzoeken welke publieke belangen een rol spelen bij het wegbeheer en hoe deze belangen het beste geborgd kunnen worden.