De aannamekans van (oudere) werkzoekenden wordt voornamelijk bepaald door de verhouding tussen de arbeidsproductiviteit en de arbeidskosten van kandidaten. Personeelsbeleid, percepties, vooroordelen, leeftijdsdiscriminatie, psychologische processen bij de vacaturehouder en de manier van werving en selectie spelen allemaal een veel minder grote rol.

Dit blijkt uit onderzoek dat SEO met subsidie van Instituut Gak heeft uitgevoerd. Het onderzoek maakt gebruik van een vignettenanalyse en een reeks van aanvullende interviews. Voor de vignettenanalyse is een groep van ruim 2500 leidinggevenden gevraagd om meerdere keren een keuze te maken uit steeds twee hypothetische kandidaten voor een door henzelf bedachte en in hun organisatie veel voorkomende vacature. Door de in hun ogen beste kandidaat te kiezen, maken ze een afweging tussen kenmerken van werkzoekenden die het best passen bij de vacature die moet worden vervuld. Eén van die kenmerken betreft de leeftijd van de sollicitant. De gemaakte keuzes geven informatie over factoren die in die afweging een grotere of kleinere rol spelen. Met deze vignettenanalyse kan worden onderbouwd welke factoren bij de aanname van (oudere) werkzoekenden beslissend zijn.

De factoren die bij de aanname van (oudere) werkzoekenden zijn onderzocht, betreffen de verhouding tussen arbeidskosten en arbeidsproductiviteit van werknemers, de arbeidsrechtelijke risico’s die werkgevers lopen, de verschillen tussen functies en beroepen die kandidaten meer of minder geschikt maken, het personeelsbeleid van de organisatie, al dan niet gericht op oudere werknemers, leeftijdsdiscriminatie, percepties en vooroordelen bij de werkgever, arbeidspsychologische factoren die al dan niet zorgen voor een ‘klik’ tussen de leidinggevende als vacaturehouder en de sollicitant, en de manier waarop de werving en selectie plaatsvinden. Door dit brede perspectief van economische en psychologische motieven ontstaat een onderzoek dat een genuanceerd beeld geeft van de factoren die van belang zijn bij de aanname van oudere werkzoekenden.