In 2005 kwam BCI tot de conclusie dat onder bepaalde condities 800 arbeidsplaatsen per miljoen passagiers op Lelystad Airport mogen worden verwacht. In een second opinion in opdracht van de Gemeente Lelystad bevestigde SEO (2006) de aannemelijkheid van dit aantal.

Naarmate het groot commercieel verkeer in de komende jaren een grotere rol gaat spelen op Lelystad Airport en op den duur ook het aantal passagiers gaat toenemen, wordt het ook steeds belangrijker om de met deze verkeersontwikkeling samenhangende werkgelegenheidsontwikkeling te gaan monitoren. SEO Economisch Onderzoek heeft daarom in opdracht van de Gemeente Lelystad een nulmeting gedaan naar de werkgelegenheid binnen het luchthavenareaal als aanzet tot een periodiek monitorsysteem om het geschetste verband tussen vervoersvolume en werkgelegenheid op Lelystad Airport te kunnen blijven volgen.