De afgelopen jaren is er steeds meer marktwerking geïntroduceerd op de markt voor reïntegratiediensten. Aan het einde van de jaren negentig was Arbeidsvoorziening de (publieke) aanbieder van reïntegratiediensten. Gemeenten en UWV moesten daar verplicht hun reïntegratiediensten inkopen. Nu kopen gemeenten en UWV reïntegratiediensten op een private markt, vaak via aanbestedingsprocedures, in de hoop dat er betere resultaten worden behaald.

Dit rapport brengt de prestaties van de reïntegratiemarkt in de periode 1999 – 2004 in beeld. Daarnaast geeft het aanbevelingen om de markt (nog) beter te laten werken. Daarvoor zijn administratieve bestanden van UWV en gemeenten geanalyseerd, zijn interviews gehouden met reïntegratiebedrijven en is op basis van de economische theorie beredeneerd wat de gevolgen kunnen zijn van een andere aanbestedingsprocedure.