De aftrek van buitengewone uitgaven in het kader van de Wet inkomstenbelasting is in het Belastingplan 2004 aangepast. Het doel van dit onderzoek is om door middel van een simulatie-studie de effecten in beeld te brengen van de verandering van de regeling Aftrek Buitengewone Uitgaven (BU) op het inkomen van chronisch zieken. Het doel van de veranderingen van de BU is de aftrek meer specifiek te richten op de kosten die samenhangen met een chronische ziekte. Het nevendoel is om ziektekosten standaard minder aftrekbaar te maken. De belangrijkste verandering is daarom dat in BU 2004 deze standaard kosten onderscheiden worden van specifieke ziektekosten.

Uit de simulatie-studie blijkt dat de gemiddelde waarde van de aftrek volgens BU 2004 € 160 per jaar lager is dan de waarde volgens BU 2003. Gegeven hun inkomens en ziektekosten komen volgens BU 2003 en 2004 circa twee van drie chronisch zieken voor aftrek in aanmerking. De toegang tot de regeling verandert dus niet. Daarnaast blijkt uit de simulatie-studie dat voor 44% van de chronisch zieken die in 2003 voor aftrek in aanmerking kwamen, de overgang naar BU 2004 een vermindering betekent van de waarde van de aftrek. Voor 21% is het effect van de overgang neutraal en voor 35% is het een verbetering.