Door de risicoverevening worden verzekeraars gecompenseerd voor verzekerden met een ongunstig risicoprofiel (bijvoorbeeld ouderen of chronisch zieken). Dit om risicoselectie tegen te gaan en een gelijk speelveld te creëren voor verzekeraars. Door de risicoverevening zijn zorgverzekeraars met een ongezonde verzekerdenpopulatie niet meer in het nadeel ten opzichte van zorgverzekeraars met een gezonde verzekerdenpopulatie.

Deze analyse brengt in kaart of in het huidige risicovereveningsysteem van 2012 nog voorspelbaar winst- en verliesgevende groepen te identificeren zijn. Dit blijkt het geval. Zo zijn studenten zeer winstgevend: gemiddeld € 169 per student. De winsten treden vooral op bij vrouwelijke studenten met gemiddeld € 273. Ook hoger opgeleiden genereren voorspelbare winsten. In dit geval is de winst rond de € 49 en de € 59, afhankelijk van of het gaat om hoogst behaalde opleiding (dus nog zonder de huidige studenten) of hoogst gevolgde opleiding (met de huidige studenten).

Lager opgeleiden zijn voorspelbaar verliesgevend. Ook sommige chronische zieken, mensen met beperkingen of mensen met een hoog zorggebruik zijn verliesgevend, ondanks het nieuwe Meerjarig Hoge Kosten-criterium.