Momenteel vinden intensieve discussies plaats over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de Randstad. Daarbij zijn aanzienlijke knelpunten geïdentificeerd in met name de Noordvleugel. Hierover vindt overleg tussen regionale bestuurders en andere betrokkenen plaats in de Noordvleugelconferenties.

De woningbouw is een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling, onder meer omdat deze mogelijkheden schept voor regionale economische ontwikkeling. Er lijkt een strijd te zijn tussen ruimte voor wonen en werken. Deze strijd beperkt zich niet alleen tot nieuw te ontwikkelen grond, maar gaat ook om reeds bebouwde gebieden. Veelal lijkt het bedrijfsleven het onderspit te moeten delven. Bedrijfsterreinen worden verplaatst en maken plaats voor woningbouw. Echter, ook voor het bedrijfsleven is een passend woningaanbod belangrijk, omdat dit het aantal potentiële werknemers vergroot.

In dit onderzoek wordt gekeken naar een gewenste regionale toekomstige woningbouw, vanuit een economisch perspectief. Het gaat hierbij niet alleen om de omvang van de toekomstige woningbehoefte, maar ook om de locaties en de eisen waaraan de woningen moeten voldoen. Daarnaast wordt gekeken naar de economische effecten van overheidsingrijpen op de woningmarkt.