In de Tweede Kamer is de vrees geuit dat zorgverzekeraars mogelijk risicoselectie toepassen met polissen die specifiek gericht zijn op buitenlandse seizoensarbeiders. Doel van dit onderzoek is daarom om na te gaan of er sprake is van overcompensatie voor buitenlandse seizoenarbeiders in de risicoverevening. Dit is het geval. Buitenlandse seizoenarbeiders die in 2012 in Nederland hebben gewerkt, hebben een positief resultaat van ongeveer € 320 per verzekerdenjaar. Ook als verzekeraars niet in staat zouden zijn het eigen risico te innen bij niet-ingezetenen, blijft het resultaat positief met ongeveer € 285. Het gaat hier om een inschatting: de geboekte kosten voor niet-ingezetenen kennen een aantal onzekerheden.