Wel of niet uitbesteden? Uitbesteden binnen de overheid of uitbesteden aan de markt? Levert uitbesteden voordelen of juist alleen maar nadelen op? Mede vanwege de onbekendheid met uitbesteden vindt binnen de overheid geen goede afweging van deze voor- en nadelen plaats.

BPO staat voor het uitbesteden van totale bedrijfsprocessen die vaak, maar niet noodzakelijkerwijs, IT-gerelateerd zijn, ten behoeve van vooraf overeengekomen resultaten. In de meeste gevallen gaat dit gepaard met een overname van medewerkers en andere productiemiddelen door de externe leverancier of producent. Het overheidsorgaan blijft verantwoordelijk, maar besteedt de uitvoering uit.

Welke implicaties hebben de concepten SSC en BPO op beleidsvorming en beleidsverantwoording? Het antwoord is ‘waarschijnlijk niet al te veel, omdat de ministeriële verantwoordelijkheid in principe prima is af te dekken in een goed BPO-contract’.