De regeling zorgt voor een tragere uitstroom in het eerste half jaar en een snellere uitstroom in de periode daarna ten opzichte van starters met urenverrekening. Twee jaar na instroom in de uitkering zijn degenen die met de startersregeling zijn gestart vaker uitgestroomd dan degenen die met urenverrekening zijn gestart.

Met ingang van 1 juli 2006 is de startersregeling voor mensen met een WW-uitkering in werking getreden. Met deze regeling kunnen mensen met behoud van de WW-uitkering starten als zelfstandige. Voorheen was het al mogelijk om vanuit de WW te starten als zelfstandige op basis van de urenverrekening. Hierbij werd de uitkering direct verrekend met het aantal uren die men besteedde aan de eigen onderneming.