Het kabinet wil per 1 januari 2006 een nieuw zorgstelsel introduceren. Het Verbond van Verzekeraars heeft twijfels over de mate waarin in het huidige voorstel ruimte wordt geboden voor marktwerking en heeft een alternatief stelsel ontworpen. Het belangrijkste verschil tussen het voorstel van het Verbond en het voorstel van minister Hoogervorst is dat in het voorstel van het Verbond een veel kleinere rol is weggelegd voor de overheid. Zo zijn in het voorstel van het Verbond de volgende punten opgenomen:

We hebben de prestaties van de twee stelsels beoordeeld op verschillende punten. De afweging tussen de twee plannen is er een van kostenbesparingen tegenover intransparantie van de markt en risicosolidariteit. Het plan van het Verbond biedt meer mogelijkheden voor risicoselectie. Verder scoort het plan van het Verbond iets slechter op transparantie van de markt, waardoor de markt iets minder goed werkt. Daartegenover staan hogere kostenbesparingen in het plan van het Verbond.