Team

Joeri Athmer

Joeri Athmer is junior onderzoeker binnen het cluster Zorg & Sociaal Domein.

Joeri is econometrist en houdt zich met name bezig met kwantitatieve analyses. Voordat hij bij SEO in dienst trad, vervulde hij de functie van kwantitatief onderzoeker bij Significant APE. Hier deed hij onder andere onderzoek naar oorzaken voor de achterstand van WW-gerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond en het effect van de kostendelersnorm op het delen van woonruimte. Daarnaast was hij betrokken bij het onderhoud van het GGZ-regiomodel.

Joeri behaalde zijn bachelor Econometrics & Operations Research aan Tilburg University en zijn master Econometrics aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen de master volgde hij de specialisatie Complexity and Economic Behaviour. Zijn masterthesis schreef hij bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wilt u weten wat Joeri voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

j.athmer@seo.nl

020 399 1255