In Nederland neemt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen toe na de geboorte van kinderen. Vooral moeders gaan in deeltijd werken en meer tijd besteden aan zorg- en huishoudelijke taken, terwijl vaders vaak voltijd blijven werken. Hoe ontwikkelde deze ongelijkheid zich als gevolg van de eerste lockdown? Justus van Kesteren, Henri Bussink en Siemen van der Werff onderzochten dit voor thuiswerkende ouders. Het onderzoek is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken en is hier te lezen.