Koen van der Ven - Onderwijs

Koen van der Ven is onderzoeker naar arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken. Zijn expertise ligt vooral bij empirische effectevaluaties, waarbij hij gebruik maakt van micro-econometrische technieken en administratieve databestanden.

Binnen het cluster Arbeid en Onderwijs versterkt Koen het onderzoeksteam met zijn kennis van econometrische onderzoeksmethodes zoals fixed effects modellen, regression discontinuity design, instrumental variables en diff-in-diff-modellen. Hij is ervaren met het gebruik van grote administratieve microdatabestanden van het CBS. Ook heeft hij verschillende literatuurstudies gedaan.

Na zijn bachelor Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam cum laude te hebben afgerond, heeft Koen de master Policy Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voltooid. In oktober 2017 verdedigde hij zijn masterscriptie met de titel ‘The long-term effects of early tracking’ die gaat over de lange termijn effecten van de overgang van basis- naar middelbare school. Deze scriptie heeft hij geschreven bij het Centraal Planbureau.

Na zijn scriptie is hij daar werkzaam geweest, waar hij zich bezighield met vraagstukken aangaande onderwijs, arbeid en pensioenen, zoals de waarde van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt en de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd op arbeidsongeschiktheid. Bij SEO is hij betrokken bij de Marktmonitor private opleiders en een rapport over de karakteristieken van zzp’ers.


Wilt u weten wat Koen voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
k.vanderven@seo.nl
020 525 1641

SEO-rapporten

06.07.2020VO-diploma met vakken van verschillend niveau

Vmbo-basis en -kader-leerlingen volgen steeds vaker een vak op een hoger niveau. Veel leerlingen en vo-scholen staan ook positief tegenover de nog niet bestaande optie om een vak op een lager niveau te volgen. lees meer

30.06.2020Afgestudeerden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid UvA op de arbeidsmarkt

Driekwart van de recent afgestudeerden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft één jaar na afstuderen een baan. Het inkomen en type werkgever verschilt tussen afgestudeerden van de zes onderzochte masteropleidingen.lees meer

02.06.2020Plusscholen Amsterdam: zicht op kansen

Veel studenten die vanwege meervoudige problematiek niet mee kunnen komen in het reguliere mbo behalen bij Plusscholen alsnog een mbo-diploma.lees meer

06.12.2019Onderwijsstromen Den Haag in beeld 2019

De kans voor leerlingen in Den Haag op een bijstelling van het schooladvies als zij goed gepresteerd hebben op de eindtoets, is sterk afhankelijk van de school.lees meer

29.11.2019De maatschappelijke kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg in de metaal en technologische industrie

Maatschappelijk saldo van BBL in metaal en technologische industrie bedraagt 371 miljoen euro per jaar.lees meer

24.10.2019Kosten en opbrengsten van stageplaatsen in ziekenhuizen

De kosten voor het ziekenhuis van verpleegkundestages voor de MBO-beroepsbegeleidende leerweg (BBL)- en HBO- duaal (werken/leren)- studenten liggen rond € 17.000 per student per jaar.lees meer

14.10.2019Aanvullend en particulier onderwijs

De omzet van bedrijven actief op het gebied van aanvullend onderwijs is tussen 2015 en 2017 fors gestegen. Vo-scholen werken regelmatig samen met externe partijen bij het aanbieden van aanvullend onderwijs op hun school. In het...lees meer

24.06.2019Resultaten peiling gevolgen van onjuiste eindtoetsadviezen

Een kwart van de vo-scholen moest leerlingen herplaatsen vanwege een onjuist eindtoetsadvies.lees meer

24.06.2019Resultaten peiling afnamemoment eindtoets

Driekwart van de leraren uit groep 7 en 8 heeft een voorkeur voor de eindtoets na het schooladvies.lees meer

10.05.2019Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2018

Dragen de doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo bij aan het aantrekkelijker en doelmatiger maken van het beroepsonderwijs?lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Koen van der Ven.

 Over ons  > Medewerkers  > Koen van der Ven - Onderwijs