pagina

Een blik op het Nederlandse innovatielandschap


Publicatienummer: 2019-47
Auteurs: Gerben de Jong, Nard Koeman, Christiaan Behrens & Erik Brouwer
Opdrachtgevers: Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-984-1

Resultaten
Uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2019 blijkt dat (i) Nederlandse bedrijven extra investeren in sociale vernieuwingen belangrijker vinden dan extra investeringen op technologisch gebied, (ii) potentieel ontwrichtende ontwikkelingen zoals de naderende Brexit en de energietransitie ook vaak als kans of stimulans ervaren worden, met name door innovatievere bedrijven, (iii) Noord-Holland koploper is waar het gaat om de introductie van sleuteltechnologieën, (iv) co-creatie met concurrenten beperkt plaats vindt en (v) de focus op exploitatieve innovatie afneemt.

Het onderzoek
De Nederlandse Innovatie Monitor geldt als één van de meest grootschalige jaarlijkse onderzoeken naar de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven en is ontwikkeld door het Amsterdam Centre for Business Innovation (ACBI). Naast een scala aan innovatievormen is er dit jaar bijzondere aandacht voor de impact van de naderende Brexit en de energietransitie. In opdracht van de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam heeft SEO Economisch Onderzoek de Nederlandse Innovatie Monitor 2019 uitgevoerd.

Gebruikte methode
Nederlandse organisaties zijn verzocht om een online vragenlijst in te vullen. Circa 800 organisaties hebben op dit verzoek gereageerd. Naast een factoranalyse op de verzamelde data, worden verschillende (beschrijvende) statistische analyses ingezet om een overzicht te geven van het Nederlandse innovatielandschap.


Categorie: 2019, Gerben de Jong, Nard Koeman, Christiaan Behrens, Erik Brouwer, Mededinging & Innovatie