Team

Christiaan Behrens

Christiaan Behrens is senior projectleider bij SEO Economisch Onderzoek en gespecialiseerd in mededingingsvraagstukken. Hij is gepromoveerd transporteconoom en heeft ruim tien jaar ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek op het snijvlak van marktwerking, marketing en consumentengedrag. Deze ervaring gebruikt Christiaan bij SEO voor economische analyses van uiteenlopende mededingingszaken, zoals de afbakening van de relevante markt, het aantonen van marktmacht en misbruik hiervan, en het kwantificeren van economische schade. Daarnaast is hij als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit en verzorgt onderwijs op het gebied van micro-economie, economie van de publieke sector, en transporteconomie.

Christiaan is in het cluster Mededinging & Innovatie als ervaren projectleider verantwoordelijk voor verschillende omvangrijke mededingingsonderzoeken. Voorbeelden hiervan betreffen het vaststellen van economische schade als gevolg van misbruik van marktmacht en het in kaart brengen van de economische gevolgen van aanbestedingen in verschillende sectoren. Het gaat hierbij ook vaak om innovatieve markten, producten of diensten, zoals de platformeconomie.

Hij publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en vakliteratuur over transporteconomie, met een focus op luchtvaart onderwerpen. Zo heeft hij onder andere gepubliceerd over de relevante markt voor luchthavens in Europa, de concurrentie tussen hogesnelheidstreinen en luchtvaartmaatschappijen, en het effect van (nationale) loyaliteit op marktwerking in de luchtvaartsector.

In zijn proefschrift — geschreven op de afdeling Ruimtelijke Economie aan de Vrije Universiteit — onderzoekt hij de relatie tussen marktwerking, marketing en consumentengedrag in de transport sector. Hij is gespecialiseerd in het analyseren en kwantificeren van concurrentie in imperfecte markten en maakt hierbij gebruik van verschillende geavanceerde econometrische tools. De werking van loyaliteitsprogramma’s is een belangrijke focus in zijn huidig onderzoek.

Sinds begin 2017 is Christiaan werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is als onderzoeker en/of projectleider actief voor een breed palet aan opdrachtgevers zoals de Rijksoverheid, ZBO’s, gemeenten, advocatenkantoren, MKB-bedrijven en grote multinationals.

Wilt u weten wat Christiaan voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

c.behrens@seo.nl