Team

Christiaan Behrens

Christiaan Behrens is senior projectleider bij SEO Economisch Onderzoek en gespecialiseerd in transport- en mededingingsvraagstukken. Hij is ook hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit. Christiaan heeft ruim vijftien jaar ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek op het snijvlak van marktwerking, marketing en consumentengedrag. Deze ervaring gebruikt Christiaan bij SEO voor economische analyses van uiteenlopende transport- en mededingingszaken, zoals de afbakening van de relevante markt, het aantonen van marktmacht en misbruik hiervan, het kwantificeren van economische schade en onderzoek naar de werking van luchtvaartmarkten in het bijzonder.

Sinds 2017 is Christiaan in het cluster Mededinging, Luchtvaart & Innovatie als ervaren onderzoeker en projectleider verantwoordelijk voor verschillende omvangrijke luchtvaart- en mededingingsonderzoeken. Voorbeelden hiervan betreffen het vaststellen van economische schade als gevolg van misbruik van marktmacht en het in kaart brengen van de economische gevolgen van aanbestedingen in verschillende sectoren.

Hij publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en vakliteratuur over transporteconomie, met een focus op luchtvaart onderwerpen. Zo heeft hij onder andere gepubliceerd over de relevante markt voor luchthavens in Europa, de concurrentie tussen hogesnelheidstreinen en luchtvaartmaatschappijen, en het effect van (nationale) loyaliteit op marktwerking in de luchtvaartsector. Daarnaast is hij als visiting fellow verbonden aan de afdeling Ruimtelijke Economie aan de Vrije Universiteit. Hij doceert onder andere micro-economie, economie van de publieke sector, en transporteconomie.

In zijn proefschrift onderzoekt hij de relatie tussen marktwerking, marketing en consumentengedrag in de transportsector. Hij is gespecialiseerd in het analyseren en kwantificeren van concurrentie in imperfecte markten en maakt hierbij gebruik van verschillende geavanceerde econometrische tools.

Wilt u weten wat Christiaan voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

c.behrens@seo.nl