De kinderopvang, waaronder de buitenschoolse opvang (BSO), is van groot belang voor de arbeidsparticipatie van ouders en het combineren van arbeid en zorg. Ook levert kinderopvang een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren zijn voorzieningen van goede kwaliteit vereist; toegankelijk voor alle kinderen, betaalbaar voor alle ouders en eenvoudig van opzet. De SER beveelt het komende kabinet aan een stabiel en toekomstbestendig stelsel voor alle kinderen te realiseren. Bas ter Weel: “Willen we echt iets veranderen in de manier waarop de arbeidsmarkt werkt, dan zullen we de kinderopvang inclusiever, beter toegankelijk, eenvoudiger en betaalbaarder moeten maken. Belangrijk om te behouden zijn de keuzevrijheid van ouders, de diversiteit van het aanbod, het ondernemerschap en de innovatieve kracht van de sector”.

Media-aandacht:
NOS Journaal
AD
De Telegraaf
NU.nl
NOS
RTL Nieuws
Leeuwarder Courant
Eindhovens Dagblad
Het Parool
De Volkskrant
NRC
FNV
Het Financieele Dagblad
Nieuws.nl
De Gelderlander
Trouw
Reformatorisch Dagblad 
De Gooi- en Eemlander
PO Raad
Werken bij Kinderopvang