Onderzoek uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit en SEO Economisch Onderzoek, toont aan dat investeringen in ICT door gemeenten leiden tot hogere efficiëntie in hun dienstverlening, waarbij elke geïnvesteerde euro 1,08 euro oplevert, resulterend in een bruto van 2,08 euro. Desondanks neemt de meeropbrengst af naarmate het ICT-aandeel in de totale kosten stijgt, en de impact van de investeringen varieert opmerkelijk genoeg per provincie, met de grootste efficiëntiewinsten in Noord-Holland en Limburg. Terwijl enkel investeren in ICT zonder bijbehorende organisatorische aanpassingen weinig oplevert, benadrukken de onderzoekers dat zowel kwalitatieve dienstverlening als efficiëntie kunnen profiteren van doordachte ICT-investeringen, mits deze niet ongelimiteerd zijn.

Lees de publicatie in Binnenlandsbestuur hier