Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Evaluatie IFC’S Women in Work Programma

In opdracht van de International Finance Corporation (IFC) hebben SEO Amsterdam Economics (SEO) en de Kandy Consulting Group (KCG) een effectevaluatie uitgevoerd van het Women in Work (WiW) programma in Sri Lanka. De evaluatie toonde aan dat het programma relevant en effectief was en bijdroeg aan het creëren van verandering richting gendergelijkheid op het niveau van individuen, bedrijven en publieke instellingen.

Ontwikkelingssamenwerking

2023-104A+2023-104B

Rapport

Evaluatie van het Women Entrepreneurs Finance Initiative in Sri Lanka

Op verzoek van de Asian Development Bank (ADB) voerde SEO Amsterdam Economics een impactevaluatie uit van activiteiten onder het Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) in Sri Lanka.

2023-39

Rapport

Evaluatie van het ‘Revenue Mobilization Thematic Fund (RMTF)’

In opdracht van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voerde SEO een tussentijdse evaluatie uit van het Revenue Mobilization Thematic Fund (RMTF). Het evaluatieteam concludeerde dat het RMTF een goed beheerd programma is en tot dusver goed heeft gepresteerd in het kader van de OESO-DAC evaluatiecriteria, ondanks de uitdagingen als gevolg van o.a. de COVID-19-pandemie.

2022-129