Dit rapport bevat een actualisering van de arbeidsmarktcijfers en –prognoses voor de in opdracht van de Provincie Noord-Holland samengestelde Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs 2009. De Monitor behelst actuele inzichten over de arbeidsmarkt: de realisatie van het aantal banen in en inwoners van Noord-Holland, en op basis van actuele cijfers bijgestelde prognoses voor de korte en middellange termijn. Als uitgangspunt gelden de prognoses van het Centraal Planbureau voor de groei van de hele Nederlandse economie (groei bbp in 2010: 1,75 procent; in 2011 1,5 procent). De ramingen van het CPB zijn met een door SEO Economisch Onderzoek ontwikkeld model doorvertaald naar provinciaal en sectoraal niveau.

Het verwondert niet dat deze Monitor vooral in het teken van de recessie staat. Noord-Holland heeft zich daar goed doorheen geslagen, wat vooral toe te schrijven valt aan de sectorstructuur. De recessie heeft vooral de industrie en de bouw geraakt, twee sectoren die in Noord-Holland een lager aandeel in het banentotaal hebben dan in de hele Nederlandse economie. In termen van productievolume viel de klap in 2009. Voor het eerst in zeer lange tijd was er sprake van een daling van het productievolume. Vergeleken met het landelijk cijfer is de daling bescheiden. De productie kent vanaf 2010 weer een positieve groei, maar niet met groeicijfers zoals in de periode 2004-2008.

De arbeidsmarkt reageert met vertraging op de verandering in productie. Waar in 2009 het aantal banen nog steeg, komt de klap in 2010 hard aan. Ook hier geldt dat de krimp van korte duur is. Vanaf 2011 neemt het aantal banen weer toe, maar aanzienlijk minder snel dan het productievolume. Tot 2015 groeit het aantal banen in de meeste regio’s van Noord-Holland langzamer dan de beroepsbevolking. Daarna slaat het beeld om, en groeit het aantal banen sneller dan de beroepsbevolking. Aan de krapte, die de arbeidsmarkt in de periode tussen 2003 en 2008 beheerste, is door de crisis dus tijdelijk een eind gemaakt. De markt zal tot circa 2015 ontspannen, om daarna weer te verkrappen.