Ieder half jaar verschijnt de Regionale arbeidsmarktmonitor Zuidelijk Noord-Holland, een eigen uitgave van het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO). Met deze Monitor wil het PAO een actueel beeld schetsen van de stand van zaken op de Amsterdamse en regionale arbeidsmarkt en in het onderwijs.

Omdat de monitor niet onder beheer van SEO Economisch Onderzoek valt, zijn de rapporten niet via onze website te downloaden. Het rapport van juli 2006 en eerdere uitgaven zijn te vinden op de website van PAO.