Onderzoek
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe kader voor Lichte Elektrische Voertuigen heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd om te ondersteunen bij het expliciet opstellen van de beleidstheorie. Deze beleidstheorie vormt de basis voor het evaluatiekader dat de richting van een evaluatie twee jaar na invoering zal bepalen. Daarnaast bespreekt deze notitie hoe de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid achteraf te meten zijn. Bij doeltreffendheid gaat het er om of het beleid de doelen bereikt. Doelmatigheid gaat over de vraag of het beleid de doelen ook tegen zo laag mogelijke kosten realiseert.

Visuele weergave van de beleidstheorie

 


Onderzoeksaanpak
In dit onderzoek zijn de volgende methoden ingezet:

  • het bestuderen van de beleidsdocumenten;
  • het bestuderen van het juridisch kader; en
  • het houden van interviews met beleidsmakers en ervaringsdeskundigen.

Kamerbrief
De SEO-notitie is op 22 november 2022 met de tweede kamer gedeeld. De kamerbrief is hier te vinden.