Dit onderzoek richt zich op internationale connectiviteit als randvoorwaarde voor een sterke internationale concurrentiepositie van de Zuidelijke Randstad. Internationale connectiviteit wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de kwaliteit van de verbindingen van de Zuidelijke Randstad en concurrerende regio’s met andere Europese regio’s, waarbij is gewogen naar het economisch belang van die regio’s. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen connectiviteit met betrekking tot personenvervoer, goederenvervoer en digitale infrastructuur en tussen vervoer over de weg, over zee, door de lucht en per spoor. In een verdiepingsslag richt het onderzoek zich op de internationale connectiviteit van de verschillende economische clusters in de Zuidelijke Randstad in vergelijking met voor die specifieke clusters concurrerende regio’s: