Resultaten
Uit de berekening komt een indexwaarde van 182.1 voor 2023. Het bijbehorende bedrag per punt voor de inboedelwaardemeter is 1.293,30 euro. Ter referentie: De inboedelwaardes in voorgaande jaren waren 155.7 (2022), 138.5 (2021) en 147.9 (2020).

Het onderzoek
Het Verbond van Verzekeraars publiceert jaarlijks voor zijn leden de inboedelindex op de website en een bijbehorend bedrag per punt voor de inboedelwaardemeter. De inboedelindex is een index van de nieuwwaarde van duurzame huishoudelijke consumptiegoederen per huishouden. De index meet de (waarde)ontwikkeling van de verzekerde waarde van de inboedel van het gemiddelde huishouden in Nederland. Verzekeraars kunnen deze cijfers gebruiken om de premie van inboedelverzekeringen te indexeren.

Methode
De inboedelwaarde-index is gebaseerd op de Perpetual Inventory Method (PIM). De PIM-index bestaat uit een mandje van goederen die representatief worden geacht voor de inboedel van een huishouden. De data hiervoor zijn afkomstig van het CBS en bevatten de jaarlijkse consumptie in lopende prijzen, in constante prijzen en levensduur van 27 goederengroepen (waaronder kleding, houtproducten, en onderdelen van auto’s) over de periode 2006 tot en met 2021. Aan de hand van deze PIM-index is het mogelijk om de inboedelwaarde-index te berekenen zoals deze jaarlijks door het Verbond wordt gepubliceerd. Op basis van deze berekening volgt een voorspelling van de inboedelwaarde-index in 2023 gebaseerd op onder andere de inschattingen uit de Macro Economische Verkenningen over de ontwikkeling van de inflatie en het bbp.