In het voorjaar van 2009 verscheen de Bèta-loopbaanmonitor 2008. Een onderzoek waarin voor het eerst de loopbanen van bètaopgeleiden én niet-bètaopgeleiden gezamenlijk in kaart werden gebracht. Voor het eerst was het ook mogelijk om te kijken of bètaopgeleiden ook daadwerkelijk in bètaberoepen terecht kwamen.

Dit onderzoek presenteert een update van dat eerdere onderzoek, voor de periode 2009 tot begin 2010. In deze periode hebben ruim 18 duizend werknemers met een Mbo-, Hbo- en Wo-diploma de enquête (Bèta-)Loonwijzer ingevuld. In deze enquête worden werknemers in detail gevraagd welke opleiding ze hebben gevolgd en wat hun beroep is. Daarnaast is in de (Bèta-)Loonwijzer veel informatie verzameld over de beloning en arbeidsomstandigheden van werknemers. Dit rapport beschrijft de loopbanen van bèta’s aan de hand van de beloning, loopbaanontwikkeling, baantevredenheid en training & competentieontwikkeling. Ook is er speciale aandacht voor de veranderingen die werknemers in hun organisatie ervaren als gevolg van de crisis. Daarnaast is er uitdrukkelijk aandacht voor verschillen naar geslacht en etniciteit.