De markt voor onafhankelijke televisieproducties is dynamisch. De dynamiek is op dit moment – als gevolg van het nieuwe concessiebeleidsplan van de publieke omroep en het wetsvoorstel van de staatssecretaris van OCW – zo groot, dat gesproken kan worden van hectiek. Wat zijn de gevolgen van het concessiebeleidsplan voor de onafhankelijke televisieproducenten en hoe belangrijk is de publieke omroep voor hen? De vereniging van Onafhankelijke Televisieproducenten (OTP) heeft SEO gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Het concessiebeleidsplan van de publieke omroep roept veel onduidelijkheid op. De beeldvorming in het plan is dat omroepen meer zelf zullen gaan produceren. Dat tast de creatieve concurrentie aan, wat in het nadeel van de kijker kan uitwerken. Ook volgt uit het plan dat omroepen zich een groter deel van exploitatie-inkomsten willen toe-eigenen. Ook dat verzwakt de positie van onafhankelijke televisieproducenten.

Uit een webenquête onder de leden van OTP blijkt dat het economisch belang groot is. Ruim de helft van de programmaseries worden geproduceerd in opdracht van of in samenwerking met de publieke omroepen. Dat komt overeen met ongeveer 40 procent van de netto-omzet van producenten. De 23 producenten die de enquête volledig hebben ingevuld bieden werkgelegenheid ter grootte van ruim 1600 voltijdsbanen. In 2014 is het aandeel van deze werknemers en freelancers dat hoofdzakelijk werkzaam is voor de publieke omroepen 40 procent. In 2015 is dat gedaald naar circa een derde.