Begin juni 2012 is de Wet werken naar vermogen (WWNV) na de val van het Kabinet controversieel verklaard. Dit betekent dat de WWNV niet per 1 januari 2013 in werking zal treden zoals het voornemen van het kabinet was.

Met de komst van de WWNV zouden gemeenten van SZW een ontschot gebundeld reintegratie-budget ontvangen, bestaande uit middelen voor re-integratie, middelen voor nieuwe instroom in de Wsw en middelen voor het huidige zittend bestand in de Wsw. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke verdeelsleutels gebruikt kunnen worden om de budgetten over de gemeenten te verdelen.

Er zijn twee rapporten verschenen met daarin de resultaten van het onderzoek. Het technische eindrapport beschrijft naast de resultaten ook de technische aspecten van het onderzoek, het hoofdrapport gaat alleen in op de resultaten en laat de technische aspecten van het onderzoek buiten beschouwing.