Mensen met problematische schulden hebben vaak ook andere problemen, bijvoorbeeld op het vlak van werk of gezondheid. Het valt dus te verwachten dat interventies die problematische schulden verkleinen ook baten opleveren op andere domeinen. Dit kan bijvoorbeeld aanleiding zijn om meer op schuldhulpverlening in te zetten met oog op beheersing van de zorgkosten. Het ministerie van VWS heeft SEO Economisch Onderzoek daarom gevraagd om een vooronderzoek naar hoe brede baten van schuldhulpverlening gemeten kunnen worden.

Uit het onderzoek blijkt dat een causale effectmeting van een schuldinterventie op gezondheid en andere uitkomsten is mogelijk is. Het effect van schuldsanering ten opzichte van schuldbemiddeling lijkt hiervoor het meest kansrijk. Het beleid verschilt namelijk aanzienlijk tussen gemeenten er is landelijke informatie beschikbaar over het gebruik van deze trajecten.