Team

Wouter Vermeulen

Wouter Vermeulen is sinds 2020 werkzaam bij het cluster Zorg & Sociaal Domein van SEO Economisch Onderzoek en sinds 1 januari 2022 is hij hoofd van dit cluster. Hiervoor werkte hij bijna twintig jaar in verschillende functies voor het Centraal Planbureau. Wouter is een gedreven onderzoeker met een brede belangstelling en een sterke wetenschappelijke achtergrond, die goed de verbinding legt met beleid en praktijk.

Bij SEO Economisch Onderzoek heeft Wouter leiding gegeven aan verscheidene onderzoeken op het terrein van zorg en sociale zekerheid, bijvoorbeeld naar het bijstandsverdeelmodel en de risicoverevening tussen zorgverzekeraars. Bij het Centraal Planbureau was hij als programmaleider Zorg betrokken bij ramingen en de doorrekening van beleidsmaatregelen op budgettaire effecten. Als programmaleider Decentrale overheden heeft Wouter zich ondermeer beziggehouden met de financiƫle verhoudingen en met gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Verder heeft hij veel kennis op het terrein van stedelijke economie en de woningmarkt.

Naast zijn loopbaan bij het CPB was Wouter als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij eerder promoveerde op een proefschrift over woningaanbod en regionale arbeidsmarkten, en was hij geaffilieerd aan het Spatial Economics Research Centre van de London School of Economics. Hij publiceerde in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, zoals Economic Journal, Journal of Economic Geography, Regional Science and Urban Economics, Economica en International Tax and Public Finance.

Wilt u weten wat Wouter voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

w.vermeulen@seo.nl

020 399 1255