Op maandag 12 juni 2023 organiseert de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een rondetafelgesprek over het afschaffen van btw op groente en fruit. Het doel van dit rondetafelgesprek is om de verschillende invalshoeken te horen over het afschaffen van btw op groente en fruit en het onderzoek dat daarnaar is gedaan door SEO Economisch Onderzoek. Tijdens het gesprek wordt getracht een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  1. Wat is het effect van het afschaffen van de btw op groente en fruit op het betaalbaarder en aantrekkelijker maken van gezond eten?
  2. Welke maatschappelijke baten en lasten heeft het afschaffen van de btw op groente en fruit? En hoe kan met de lasten worden omgegaan?
  3. Hoe kan het afschaffen van btw op groente en fruit het beste worden uitgevoerd?

In deze notitie geven we een korte reactie op deze vragen, op basis van het dit voorjaar verschenen SEO-rapport over het nultarief op groente en fruit.

Kijk hier voor het SEO rapport