In deze (niet openbare) interne onderzoeksnotitie, opgesteld in opdracht van AVV (tegenwoordig: ministerie van Verkeer en Waterstaat, DVS) worden twee cases ontworpen op basis waarvan modellen indirecte effecten zouden kunnen berekenen. Eén case betreft een combinatie van lijninfrastructuur en personenvervoer en één case betreft een combinatie van puntinfrastructuur en goederenvervoer.

De case met lijninfrastructuur en personenvervoer is inmiddels doorgerekend en een uitgebreide rapportage daarvan is te vinden in SEO-rapport 2008-20.