In deze (niet openbare) interne onderzoeksnotitie, opgesteld in opdracht van AVV (tegenwoordig: ministerie van Verkeer en Waterstaat, DVS) worden twee cases ontworpen op basis waarvan modellen indirecte effecten zouden kunnen berekenen. Eén case betreft een combinatie van lijninfrastructuur en personenvervoer en één case betreft een combinatie van puntinfrastructuur en goederenvervoer.