De invoering van de BaMa-structuur heeft het opleidingenlandschap in Nederland drastisch veranderd. De MRE-opleiding is van één van de weinige plotsklaps één van de vele masteropleidingen geworden. Daar komt bij dat mogelijk concurrerende masteropleidingen aangeboden gaan worden in andere steden van Nederland, met name Eindhoven, Groningen en Rotterdam.

Het gevolg is dat de spoeling dunner zal worden: meer opleidingsinstituten gaan vissen in hetzelfde stuwmeer. De ASRE heeft haar bedrijfsvoering afgestemd op een bepaald aantal cursisten per jaar. Wanneer meer instituten gaan concurreren om het topsegment van de cursistenmarkt, bestaat de kans dat men om voldoende instroom te realiseren de toelatingseisen moet laten zakken. Op termijn betekent dit uitholling van het aanzien van de titels MRE en MSRE. De ASRE streeft ernaar kwalitatief en kwantitatief marktleider te blijven. Om adequaat te kunnen reageren op de geschetste veranderingen in de markt wil de ASRE haar doelgroep wederom in kaart brengen. Daarom heeft zij SEO Economisch Onderzoek de opdracht gegeven opnieuw een onderzoek te doen naar de mogelijke doelgroep van de ASRE, maar nu binnen de nieuwe verhoudingen van de BaMa-structuur. Onderhavige publicatie is de eindrapportage van dit onderzoek.