Foreign Direct Investment (FDI) is gerelateerd aan hogere openheid voor handel en productiviteit in economieën waarin geïnvesteerd wordt. Dit suggereert dat FDI positief bijdraagt aan economische groei en ontwikkeling. Investment hubs zijn jurisdicties die internationale investeringen faciliteren door gunstige investeer- en belastingregimes te hebben. Deze hubs spelen een cruciale rol in internationale investeringen – een selectie van vijf van deze hubs (Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland en Singapore) is goed voor een derde van de wereldwijde FDI. Investment hubs ondersteunen zowel investeringen naar ontwikkelde, als naar zich ontwikkelende economieën. Deze laatste groep landen wordt vooral bediend door hubs in de buurt van zich ontwikkelende landen zoals Mauritius en Singapore. Mochten investeerder niet langer gebruik kunnen maken van bepaalde hubs, is het waarschijnlijk dat het totaal aan FDI zal dalen door een combinatie van ‘verschuiving’ en ‘verlies’ van FDI. Dit heeft niet alleen gevolgen voor handel en groei, maar ook voor belastingopbrengsten.

In opdracht van het Investment Facilitation Forum (IFF) heeft SEO Economisch Onderzoek de rol van investment hubs in wereldwijde FDI en het belang van FDI voor internationale handel en economische groei onderzocht. Op verzoek van IFF is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland en Singapore als hubs, en naar zich ontwikkelende economieën als ontvangers van FDI.

Studie van de wetenschappelijke- en beleidsliteratuur heeft licht doen schijnen op het belang van FDI voor internationale handel, groei, en economische ontwikkeling. De literatuur informeerde ook een ‘gedachte-experiment’ waarin gekeken is naar wat er waarschijnlijk zou gebeuren als investeerders niet langer gebruik zouden kunnen maken van bepaalde hubs. Het belang van de hubs voor wereldwijde FDI is vastgesteld aan de hand van analyse van data van het IMF, de OESO, en verschillende nationale statistische bureaus.